Wat is het milieueffect van vervoer?

Volgens het CBS is in 2020 22 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uitgestoten door de Nederlandse transportsector. Dat is 11 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Het algemene wegverkeer was in 2018 verantwoordelijk voor 17 procent van de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2) die in Nederland werd uitgestoten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale CO2–uitstoot van …

Read more

Item added to cart.
0 items - $0.00