Cowtoilet: helpt nutriënten in mest en urine behouden

De melkveesector heeft dringend behoefte aan het aanpakken van het ammoniakprobleem. Gelukkig zijn er vernieuwende systemen op de markt die ervoor zorgen dat de urine van het melkvee niet in aanraking komt met de vaste mest. Met een cowtoilet wordt de plas van de koe apart opgevangen en wordt de hoeveelheid ammoniak die ontstaat enorm …

Read more

Waarom duurzaam leven belangrijk is: 5 redenen om duurzaam te leven

Bescherming van het milieu Duurzaam leven betekent dat je op een manier leeft die het milieu beschermt en behoudt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je energiezuinige apparaten gebruikt, dat je afval scheidt en recyclebaar afval gebruikt, of dat je duurzame producten koopt. Door duurzaam te leven, kun je bijdragen aan het behoud van het milieu …

Read more

Duurzame inzetbaarheid: wat is het en waarom is het belangrijk?

Als je aan het werk bent, wil je graag zo lang mogelijk in staat zijn om je werk goed te blijven doen. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook op lange termijn inzetbaar blijft? Dat is waar duurzame inzetbaarheid om de hoek komt kijken. Wat is duurzame inzetbaarheid? Duurzame inzetbaarheid is het vermogen om …

Read more

Waarom is de duurzaamheid van een product belangrijk?

Ongeacht het product in kwestie, duurzaamheid is altijd een belangrijk punt van zorg. Als slechts één aspect van het fabricageproces van een product heeft het een verrassend brede reeks implicaties. Het gaat daarbij niet alleen om de praktische voordelen, maar ook om de economische en milieuvoordelen die het biedt. Daarom bekijken we deze week op …

Read more

Wat is het milieueffect van vervoer?

Volgens het CBS is in 2020 22 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uitgestoten door de Nederlandse transportsector. Dat is 11 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Het algemene wegverkeer was in 2018 verantwoordelijk voor 17 procent van de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2) die in Nederland werd uitgestoten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale CO2–uitstoot van …

Read more

Hoe kan je zo duurzaam mogelijk leven?

Ontdek alles wat u moet weten over duurzaam leven. Mensen beginnen steeds meer te beseffen dat we duurzamer moeten worden om de aarde te beschermen voor toekomstige generaties. Alles wat je in je dagelijkse leven doet, heeft een impact op de planeet, van het voedsel dat je eet tot de auto waarin je rijdt. Dit …

Read more

Item added to cart.
0 items - $0.00